Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009

Διαδικασία υποβολής ενστάσεων

Συνάδελφοι,

Η διαδικασία κατάθεσης της ένστασης έχει ως εξής:

  1. Καταθέτουμε ΟΛΟΙ αύριο στα γραφεία Δ/θμιας εκπαίδευσης το κείμενο της ένστασης που σας έχει σταλεί ζητώντας ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

  2. Αποστέλλουμε την ένσταση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

    ΥΠΕΠΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α’

Ανδρέα Παπανδρέου 37

15180

Μαρούσι

  1. Αποστέλλουμε την ένσταση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

ΥΠΕΠΘ

Γραφείο Υπουργού κ. Άννας Διαμαντοπούλου

Ανδρέα Παπανδρέου 37

15180

Μαρούσι

Στις περιπτώσεις (2) και (3) είναι απαραίτητο η σφραγίδα ταχυδρομείου να φέρει ημερομηνία 2/11/2009 και στο φάκελο απ’ έξω να γράψουμε την ένδειξη:

«Ένσταση – Καταγγελία κατά των πινάκων αναπληρωτών/διορισμού του κλάδου ΠΕ19-20»

Είναι αρκετά σημαντικό η ένσταση να φτάσει στο υπουργείο με τις περιπτώσεις (2) και (3).

Συνοψίζοντας, καταθέτουμε την ένσταση σε γραφείο Δ/θμιας εκπαίδευσης και την αποστέλλουμε ξεχωριστά (2 φάκελοι συστημένα) στις δυο παραπάνω διευθύνσεις.

Επίσης, όσοι δεν έχουν λάβει το κείμενο της ένστασης να μου στείλουν mail στο alexandros.roniotis AT gmail.com (με όνομα, email, σχολή)

2 σχόλια: